Začetki predelave kož

v Goričanah segajo v leto 1985, ko smo ustrojili prve kose kož drobnice. Od vsega začetka se zavedamo, da so kože divjadi in drobnice čudovita surovina, ki daje neverjetno široko paleto možnosti predelave in uporabe. Klub temu, da smo leta 1992 pridobili vsa dovoljenja (uporabno in obratovalno dovoljenje) za opravljanje dejavnosti –strojenje kož drobnice in divjadi, se nism odločili za strojno – polindustrijsko obratovalnico. Kvaliteti smo dali prednost pred kvantiteto in pri nas je vedno prisoten čut za ekologijo. To poskušamo uresničevati z uporabo naravnih materialov in z reciklažo odpadkov. Zelo dobro poznamo sodobne tehnologije in materiale, ki se trenutno uporabljajo v usnjarski industriji, vendar ni naš namen slediti tem trendom, ker se kot rokodelska delavnica ne moremo kosati z tehnološko in strojno visoko razvito industrijo, ki pa največkrat ni preveč ekološka. Zato in zaradi cene delovne sile se ta industrija seli na vzhod in na Kitajsko.V Sloveniji je ta industrija praktnično izumrla. Z obrtno-strojno predelavo kož se pri nas ukvarja le še nekaj obrtnikov.

Kot rokodelska ekološko naravnana delavnica ne zasledujemo tehnoloških novosti v usnjarski industriji temveč študiramo zgodovinske vire o Srednjeveških usnjarjih in izdelovalcih pergamenta.
 

Uspelo nam je izdelati

belo usnje (galunsko usnje), ki je prav takšno kot za časa Rima, ko so ga imenovali ALUTA. Pri tem usnju (gre za kombinacijo mineralnega in mastnega strojenja) je zelo pomembna kvaliteta jajc in olivnega olja.

Vegetabilno strojenje je prav tako iziv,če je potrebno pripraviti strojila iz lubja smreke,kostanja in hrasta ali kostanjevih ježic. Da dobi usnje polnost, mehkobo ter vonj tisočletij je potrebno pripraviti pravo maščobo, ki jo utremo v usnje.

Najžlahtnejše delo

pa je vsekakor izdelovanje pergamenta. Po tisoč let starih risbah in zapisih smo si izdelali orodje in okvirje za izdelavo pergamenta. Izdelujemo ga popolnoma ročno po recepturah iz srednjega veka. Za vsak kos pergamenta je potrebno vedeti čemu bo namenjen, saj se glede na namen uporabe prilagodi tehnologija izdelave. Da, morda je lahko tudi opna na bobnu.

Zavedamo se, da je v času, katerega proučujemo, obstajalo veliko znanja in da morda ne poznamo niti polovico tistega, kar je bilo nekoč že znano. Vendar z vsakim izdelanim kosom odstiramo tančice preteklosti in prodiramo v skrivnosti davno minulih časov, ki so še vedno ohranjeni na čudovito iluminiranih straneh srednjeveških kodeksov.

Naše delo nam je v užitek in trudimo se, da bi vas razveselili s prav takim kosom pergamenta ali usnja kot ga potrebujete pri restavriranju kodeksa ali pa za kaligrafsko stvaritev.
Marjan Petač